Náš "bulvár"Historická data

 

1923 - 4. března ustavující valná hromada Jednoty divadelních ochotníků v Řevnicích

1930 - část členů odchází a zakládá Dramatický kroužek J. K. Tyl

1936 - oba spolky se opět spojily, J. K. Tyl zanikl. V souboru hostují herci L. Pešek, R. Nasková, J. Vojta, O. Korbelář, A. Nedošínská a další

1939 - 1945 - za války činnost souboru omezena, ale fungovat nepřestal.

1942 - vyhořel sál hotelu Grand, základna souboru a s ním i kulisy, kostýmy a rekvizity.

1945 - slavnostní představení hry A. Jiráska "Lucerna" k ukončení války. Soubor vystupuje v biografu a začíná hrát pravidelně v Lesním divadle.

1952 - 2000 - zaveden institut zřizovatele a tak soubor funguje pod různými ZV ROH a potom pod Kulturním střediskem Řevnice

1957 - soubor se přesunuje do Lesního divadla a hraje pouze v létě.

1966 - divadelní činnost souboru končí, ve zchátralém Lesním divadle není možné hrát

1971 - hrstka statečných obnovuje činnost i Lesní divadlo

1972 - začíná velká svépomocná rekonstrukce Lesního divadla, které je během několika dalších let zmodernizováno do dnešní podoby

1972 - 1984 - zlatá doba - soubor má 80 členů, jezdní na divadelní festivaly a žije čilým společenským životem. Být v Řevnicích "v divadle" je in.

1987 - ochotmíci pod vedením ing. J. Beneše zakládají tradici pálení čarodejnic na kopci Vrážka (pálí se dodnes)

1991 - velký útlum souboru, po revoluci všichni někam jezdí nebo podnikají a moc se nehraje (a když, tak chodí málo diváků)

1997 - opětovné obnovení plné činnosti souboru

2001 - osamostatnění souboru od Kulturního střediska - založeno občanské sdružení Divadelní soubor Řevnice

2003 - 80 let souboru

co se dělo dál se dozvíte na těchto stránkách